Mercedes Benz-C300 (CPO)

Bổ sung sau

Màu sơn
 • Bạc/Đen
 • Nội thất
  Thiết kế
  An toàn & Công nghệ
  Tiện nghi

  Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin chứa đựng trong Thông tin Sản phẩm này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. Thông tin Sản phẩm này được soạn bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ngôn

  Có thể quan tâm