Đặt lịch xem xe
Yêu cầu báo giá trực tuyến
Đặt hẹn bảo dưỡng / Sửa chữa

Vận Chuyển Và Giao Nhận

Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Sản Phẩm được phân phối thông qua hệ thống showroom của Vietnam Star Automobile, phân phối chính hãng trên phạm vi toàn quốc.

VSA sẽ bàn giao Xe cho Khách hàng theo thời hạn được nêu trong thông báo (qua điện thoại, tin nhắn hoặc email) về việc bàn giao Xe, với điều kiện Khách hàng đã thanh toán đầy đủ Giá Bán Xe.

Trường hợp Xe nhập khẩu hoặc Xe chưa lắp ráp xong không có sẵn để bàn giao, VSA sẽ thông báo cho Khách hàng về sự chậm trễ và thời gian dự kiến bàn giao Xe.

Live chat